Překladatelská soutěž Susanny Roth 2021

01. 01. 2021 30. 06. 2021

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny vyhlašují 7. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka ve věku do 40 let. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.


Odborná porota vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 39-55 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran.

Termín pro odevzdání soutěžního překladu textu knihy v elektronické podobě  je 31. březen 2021.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě musí poskytnout svůj profesní životopis v rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Podklady k účasti v soutěži je nutné odesílat na [email protected].

Informace o události

  • Název události: Překladatelská soutěž Susanny Roth 2021
  • Datum: 01. 01. 2021 30. 06. 2021
  • Místo konání: České centrum Moskva

Podobné události