Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.6.2018 10:00

Zkoušky pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí

Zkouška se bude konat dne 16. června 2018 v 10.00 hod. v učebních prostorách Českého Centra v Českém domě na adrese 3. Tverskaja-Jamskaja 36/40 (7. vchod).

Administrativní poplatek za zkoušku je 1000,- CZK nebo 40,- EUR (informaci o dalším postupu včetně toho, jak provést platbu, obdržíte emailem po Vašem odeslání přihlášky).

Upozorňujeme, že přihlášení ke zkoušce je závazné.

Přihlásit se ke zkoušce můžete do 10. června 2018 vyplněním přihlášky na adrese https://goo.gl/forms/hL2N3SMZUlj5z9lJ3

V přihlášce uveďte jméno a příjmení žaka, třídu a kontakt na rodiče.

V případě velkého počtu zájemců bude náhradní termín 17. června 2018 v 10.00 hod.

 

Informace ke zkoušce:

Jedná se o zkoušky pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí,
a to z českého jazyka a předmětů, v nichž se vyučuje učivo vlastivědné povahy vztahující se k České republice – tedy vlastivěda (na 1. stupni ZŠ), dějepis a zeměpis (na 2. stupni ZŠ). Zkouška je podle současné legislativy volitelná, koná se na základě žádosti zákonného zástupce.

 

ZŠ J. Gutha-Jarkovského má smlouvu s MZV ČR o přezkušování žáků žijících
v zahraničí. Přesto upozorňujeme, že kmenová škola dítěte nemusí tuto zkoušku uznat. Je třeba, aby se zákonný zástupce se školou předem domluvil na tom, zda takto vykonaná zkouška bude českou školou akceptována. Praxe u dětí žijících
v Moskvě je různorodá.

 

Zkouška je písemná: 1. – 3. třída – pouze český jazyk, 4. – 5. třída – český jazyk
a vlastivěda, 6. – 8. třída – český jazyk a dějepis (pouze české dějiny), 9. třída – český jazyk, dějepis a zeměpis.

Výsledky zkoušky budou známé bezprostředně po jejím ukončení.

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně rámcového obsahu jednotlivých zkoušek neváhejte kontaktovat přezkušující pí. Jitku Kendíkovou.

E-mail: j.kendikova@gmail.com.

 

V případě organizačních otázek kontaktujte p. Alekseje Kindiaka.

E-mail: obrazovanie@czech.cz

Tel: +7 916 148 16 93

Místo konání:

Moskva, 3. Tverskaja-Jamskaja ul., 36/40

Datum:

16.6.2018 10:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala