Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.11.2014 - 30.11.2014

Spisovatelé Sylvie Richterová a Karol Sidon na Non/Fiction

Českými hosty Moskevského mezinárodního veletrhu intelektuální literatury Non/Fiction budou letos spisovatelé Sylvie Richterová a Karol Sidon.

 

Program:

25. listopadu (úterý), 19:00, Centr tolerantnosti – Jevrejskij muzej, Moskva, ul. Obrazcova, 11, str. 1a

Beseda se spisovatelem a českým zemským rabínem Karolem Sidonem

V jakém vztahu je umění a ortodoxie? Na tuto otázku může nejlépe odpovědět ten, kdo se postupně sblížil s jedním i druhým z těchto živlů. Než se Karol Sidon stal rabínem, prošel si cestu scénáristy, dramatika a spisovatele. Ale ani dvě desítky let, které po roce 1989 věnoval rabínské službě, ho neodloučily od literární práce: v roce 2014 zveřejnil pod pseudonymem Chaim Cigan knihu Altschulova metoda - první díl románové tetralogie Kde lišky dávají dobrou noc. Proč se jsou tedy podle Sidona umění a ortodoxie neslučitelné? A jak se s tímto názorem snoubí jeho přesvědčení, že „náboženská pravda není v rozporu s pravdou uměleckou, dokonce nesmí být“? O svých paradoxních zkušenostech, životních křižovatkách a blízkosti duchovní a umělecké podstaty pohovoří spisovatel a vrchní zemský rabín Karol Sidon.

26. listopadu (středa), 19:00, Kafe Mart (ul. Petrovka 25/1)

Literární večer Co uzrálo v české próze

V klubu Kafe MART proběhne literární večer, na němž spisovatelé Sylvie Richterová a Karol Sidon přečtou ukázky ze svých posledních knih v ruském překladu. Během večera také vystoupí hudební skupina Klezmasters společně s básníkem Lvem Rubinštejnem. Večer moderují Sergej Skorwid a Jan Machonin.

28. listopadu (pátek), 13:00, veletrh Non/Fiction, Zona seminarov č. 1 (2. patro CDCH, sál č. 8), Krymskij val, 10

Sylvie Richterová představí knuhu Angelo Marii Ripellina Magická Praha

V rámici diskuse organizované Nakladatelstvím Olgy Morozovové promluví česká spisovatelka a literární teoretička Sylvie Richterová o odkazu italeského bohemisty Angelo Marii Ripellina a o jeho knize Magická Praha, která se v těchto dnech dočkala ruského překladu. Diskuse se zúčastní také ruská nakladatelka Ripellinovy knihy Olga Morozovová a její ruský překladatel - italianista Jevgenij Solonovič.

Sylvie Richterová je česká spisovatelka, literární teoretička a autorka experimentální prózy. Po absolvování střední školy v Brně vystudovala na univerzitě 17. listopadu v Praze tlumočnictví (francouzština a ruština) a doktorátu dosáhla na filozofické fakultě. V roce 1971 se provdala do Itálie. Po obhajobě diplomové práce o prozaičce Věře Linhartové se na univerzitě v Římě stala vědeckou pracovnicí, poté lektorkou českého jazyka. V roce 1987 získala v Padově profesuru češtiny a české literatury, v roce 1990 začala přednášet na univerzitě ve Viterbu. Sylvie Richterová často pobývá ve Francii a kromě Evropy navštívila Severní a Jižní Ameriku. Její vědecké práce vycházejí časopisecky i knižně v Itálii a ve Francii. V době totality publikovala svá díla, hlavně beletrii, v exilových nakladatelstvích a časopisech. Od devadesátých let vydává svá díla také v Česku.

Karol Sidon je autorem existenciálně - psychologických próz a dramat. Narodil se v Praze, otec zahynul za války jako oběť holocaustu. Matka od roku 1944 vychovávala syna sama až do roku 1948, kdy se znovu provdala. Po maturitě na JSŠ pracoval Sidon jako dělník a kulisák. Poté vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Pracoval nejprve v Čs. rozhlasu, později byl dramaturgem Státního filmu ve Studiu Jiřího Trnky. Ve druhé polovině 60. let byl redaktorem Literárních novin, Literárních listů a Listů. Po roce 1968 se stal ineditním autorem. Od roku 1969 pracoval jako dělník, potom prodavač tisku a po podpisu Charty 77 byl propuštěn, pak jako topič. V roce 1983 byl díky STB nucen Karol Sidon rodnou zem opustit. Odjel tedy i s rodinou do SRN, kde konvertoval k judaismu. V Heidelbergu studoval hebraistiku, aby se po sametové revoluci mohl stát vrchním rabínem pražským a zemským. Rabínská studia dokončil v Izraeli.

Místo konání:

CDCH, Krymskij val, d. 10, www.moscowbookfair.ru

Datum:

Od: 26.11.2014
Do: 30.11.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala