Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.9.2006 0:00 - 29.9.2006 0:00

ÚČAST HISTORIKA PhDr. MICHALA KOPEČKA NA KONFERENCI “BUDAPEŠŤ ´56 A POTÉ.

HISTORIE A VZPOMÍNKY PRVNÍ KRIZE KOMUNISMU” V SMOLNY COLLEGE V SANKT-PETĚRBURGU PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ SOVĚTSKÉ OKUPACE V MAĎARSKU 1956 A V ČESKOLSOVENSKU 1968.

50. výročí událostí roku 1956 v Maďarsku patří společně se vzpomínkou na Sovětský svaz k důležitým tématům debat nejenom pro vědce z bývalého východního bloku. Bohužel, stávající ignorování totalitních aspektů sovětské minulosti v současném národním povědomí Ruska má za následek negativní vliv na vztahy mezi Ruskem a ostatními státy střední a východní Evropy. Tudíž je úkolem především ruských intelektuálů, aby iniciovali přehodnocení minulosti vedoucí k překonání tohoto rozladění, které blokuje chápání současné situace.

Univerzita Smolny College of Liberal Arts and Sciences  se tématem zaobírá v rámci přednášek a  společně s vědci, studenty a veřejností jej nyní otevře i na dvoudenní konferenci. V její první části se bude analyzovat vliv událostí po Stalinově smrti na vnitřní situaci v SSSR a ostatních státech socialistického bloku. Druhá část  bude věnovaná povstání v Maďarsku a Polsku v roce 1956 a v neposlední řadě proběhne diskuse, jak oslovuje současné historiky rok 1956 a jaká je jeho role v historii 20. století a další témata týkající se této problematiky, včetně aspektů kulturních a kulturně společenských. Konference a programy s ní související zároveň připravují další podobné aktivity, které se plánují k československému procesu v letech 1967-1968 s hlavním důrazem na výročí Charty 77 a sovětské okupace Československa r. 1968.
Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

Od: 28.9.2006 0:00
Do: 29.9.2006 0:00

Organizátor:

SMOLNY COLLEGE


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala