Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.1.2020 - 10.6.2020

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2020

České centrum v Moskvě vyhlašuje začátek mezinárodní překladatelské soutěže Sussany Roth, kterou organizuje síť Českých center společně s Českým literárním centrem, sekcí Moravské zemské knihovny v Brně. Soutěž je určena začínajícím překladatelům a bohemistům do 40 let. Cílem je nejen podpora mladých odborníků, ale také zvýraznění současné české literatury v zahraničí.

Soutěž, nesoucí jméno po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950-1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí, pořádají Česká centra (ČC) ve spolupráci s Českým literárním centrem.

Soutěže se může účastnit kdokoliv mladší věku 40 let včetně, s dostatečnou znalostí českého jazyka, aby byl schopen samostatně přeložit požadovaný rozsah soutěžního textu; účastník zároveň nesmí disponovat dosud vydaným autorským překladem z češtiny jakéhokoliv jiného textu v knižní podobě, vyjma časopiseckých publikací nebo textů kratšího rozsahu (do 40 NS) ve výborech, antologiích apod.

Soutěžním textem letošního ročníku soutěže je úryvek  (strany 104-118) z knihy Veroniky Bendové Vytěženej kraj.

Termín pro odevzdání soutěžního překladu textu knihy v elektronické podobě  je 30. duben 2020.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě musí poskytnout svůj profesní životopis v rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Podklady k účasti v soutěži je nutné odesílat na ccmoskva@czech.cz.

 

Místo konání:

Datum:

Od: 9.1.2020
Do: 10.6.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala