Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.12.2017 - 31.5.2018

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018

České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora českých autorů v jejich přístupu k zahraničním čtenářům.

Soutěž, nesoucí jméno po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950-1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí, pořádají Česká centra (ČC) ve spolupráci s Českým literárním centrem.

 

Soutěže se může účastnit kdokoliv mladší věku 40 let včetně, s dostatečnou znalostí českého jazyka, aby byl schopen samostatně přeložit požadovaný rozsah soutěžního textu; účastník zároveň nesmí disponovat dosud vydaným autorským překladem z češtiny jakéhokoliv jiného textu v knižní podobě, vyjma časopiseckých publikací nebo textů kratšího rozsahu (do 40 NS) ve výborech, antologiích apod.

Soutěžním textem letošního ročníku soutěže je úryvek  (strany 104-118) z knihy Karla Veselého Bomba★Funk.

 

Termín pro odevzdání soutěžního překladu textu knihy v elektronické podobě  je 31. březen 2018.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě musí poskytnout svůj profesní životopis v rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Podklady k účasti v soutěži je nutné odesílat na ccmoskva@czech.cz.

Bližší  informace o soutěži, její termínech a pravidlech naleznete zde.

 

Místo konání:

Datum:

Od: 15.12.2017
Do: 31.5.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala