Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.3.2016 16:00 - 17:45

J.A. Komenský v rámci Týdne české kultury

V Knihovně č. 121 přednese prof. Georgij Melnikov lekci o J. A. Komenském.

Prof. Georgij Melnikov je kandidátem historických věd a vedoucím Katedry středověké historie. Od r. 1978 pracuje ve Slovanském institutu. Profesor je odborníkem na historii a kulturu České a Slovenské republiky od středověku do raného novověku, zkoumá historii a současný stav zahraničních slovanských kultur. Učí o historii a kultuře České republiky od  14.  do 18. stol. (především o pozdní gotice, renesanci, baroku a díle J. A. Komenského).

Místo konání:

Москва, ул. Трофимова, 15, Библиотека № 121

Datum:

3.3.2016 16:00 - 17:45

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala