Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.4.2018 - 22.4.2018

Moskevská výstava Design Next - česká účast

Výstava toho nejlepšího z československého a polského designu 60. let bude představena na moskevském veletrhu Design Next 2018 V rámci rozsáhlé výstavy navazující na loňské První moskevské bienále designu bude představena také kolekce československého a polského designu z desetiletí mezi historickými milníky let 1958 a 1968.

Výstava ukáže zejména předměty každodenní potřeby – porcelánové kávové servisy, vázy, popelníky a mísy, výrobky z lisovaného skla, nábytek, hračky a elektrické domácí spotřebiče. Všechny spojuje dobový styl, který pronikl do všech odvětví průmyslové výroby i všedního života, a i přes nesnáze vyplývající z politické a hospodářské situace obou států někdejšího východního bloku, dokázal sklízet úspěchy na mezinárodní scéně.

V podstatě všichni českoslovenští a polští designéři, jejichž tvorba je na výstavě zastoupena, byli za poslední půlstoletí zapomenuti nejen v zahraničí, ale často i ve vlastní zemi. Po mnoha letech se ukazuje, že mnohé z jejich návrhů dnes dokážou opět zaujmout svěžestí nápadu a neotřelým zpracováním, pokrokovostí technického řešení a nadčasovou vizualitou.

Na výstavě je shromážděna reprezentativní kolekce předmětů, které změnily podobu polských a československých domácností. Všechny se ve své době vyráběly masově, ve stovkách a tisících kusů. Diváci tak mohou s odstupem srovnat nejzajímavější příklady dvou sousedních škol průmyslového designu.

Výstava organizovaná Českým centrem v Moskvě a Polským institutem v Moskvě vznikla kurátorským výběrem ze soukromých sbírek Jan Jeništy a Filipa Speka. Expozice bude představena na moskevském veletrhu Design Next 2018. Design od idee k prototypu od 10. do 22. dubna 2018 v prostorách Centrálního domu umělce.

Výstavní projekt bude v jubilejním roce české a polské státnosti postupně představen ještě v dalších městech Evropy, mj. v Sofii, Budapešti a Miláně.

 

 Informační podpora:

 


 

 

 

Místo konání:

Moskva, ul. Krymskij Vál 10

Datum:

Od: 10.4.2018
Do: 22.4.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala