Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.9.2016 - 29.9.2016

Mongolsko 1957 -1963. Historické fotografie Lumíra Jisla

Cyklus 113 prací významného českého archeologa z oblasti Mongolska z přelomu 50. a 60. let 20. století, které představují ve svém žánru světový unikát. Během akce vystoupí s několika příspěvky religionista doc. Bělka z Masarykovy univerzity v Brně a prezentovány budou Jislovy deníky z terénních výzkumů v Mongolsku a Číně a jeho dosud nezveřejněné Jislovy filmové materiály. Akce je pořádána ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU Brno, Velvyslanectvím České republiky v Rusku a Velvyslanectvím Mongolska v Rusku.

V roce 1958 stál Lumír Jisl v čele archeologické expedice turkického památkového komplexu (z 8. stol.) za Československou akademii věd. Nekonečná prostranství mongolských stepí, podivuhodný život kočovných pastevců, paradoxy kultury smíchané buddhistickým pohledem na svět a ideologií socialistického realismu - to vše vědce uchvátilo. Nejsilnější Jislovy dojmy zachycené objektivem se dochovaly díky jeho rodině.

 Dokumentární fotografie - samostatný žánr, ve kterém velkou roli hraje náhoda a kde se cení vše spontánní a syrové. Lovci svišťů a mniši odpoutaní od světských problémů, stepní karavany a vojenské přehlídky, velkolepé chrámy, jurty a mnoho dalšího je zachyceno na snímcích Lumíra Jisla.

 Pocítit «mizející kulturu» Mongolska minulého století umožní «živé» předměty všedního života i umělecké předměty ze sbírky Muzea orientálního umění, které také budou na výstavě prezentovány.

 

Místo konání:

Moskva, Nikitskij bulvar, 12a

Datum:

Od: 6.9.2016
Do: 29.9.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala