Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.5.2019 - 29.5.2019

Mezinárodní vědecká konference FOTOGRAFIE JAKO UMĚNÍ. Současné trendy zkoumání. Historie národních škol.

27. – 29. května v Ruské akademii umění proběhne Mezinárodní vědecká konference Fotografie jako umění. Současné trendy zkoumání. Historie národních škol, kterou organizuje Muzeum moderního umění spolu s výzkumným ústavem teorie a historie výtvarných umění Ruské akademie umění. Konference se zúčastní historik Michal Matousek, zabývající se českou a středoevropskou fotografií.

V dnešním světě je fotografie jedním z nejstarších technologických druhů zobrazení. Mnoho generací umělců a diváků vyrostlo obklopeno fotografií. Fotografie je všude kolem nás.

Fotografie je známá a nestálá. Nyní v době dalšího technologického skoku v celé vizuální kultuře se zdá, že místo fotografie není tak významné. Před 180 lety, v době, kdy byl společnosti představen nový druh zobrazení – fotografie, veřejnost vykřikla: „od tohoto dne je malba zaniklá!“, ale podobně jako fotografie uvolnila malíře k vytvoření nového umění, tak i nejnovější technologické jevy ve vztahu k fotografii dovolují za prvé, upřesnit, co je fotografie v dnešním světě, za druhé, pokusit se přijít na to, v jakém vztahu se dnes nachází fotografie a umění.

Tato konference otevírá diskusi o metodikách a strategiích psaní historie fotografie v různých zemích světa.

V názvu konference figuruje „historie národních škol [fotografie]“. Organizátoři konference pod tím chápou nejen specifika regionálního formování fotografie, podmíněného specifikou dějin a kultury jednotlivých regionů, států a národů, ale také vzdělávací proces v oblasti současného umění a humanitních studií, ve kterých se fotografie vyskytuje jako jeden z nástrojů vzdělávání a předmětů zkoumání.

 Konference Fotografie jako umění. Současné trendy zkoumání. Historie národních škol zahrnuje tři hlavní oblasti:

- studium specifiky fotografie jako média a oblasti umělecké realizace autora;

- techniky a praxe psaní národních dějin fotografie;

- výuka fotografie, její historie a technologie, v uměleckém vzdělání a studium fotografie ve vzdělávacím kurzu humanitních věd.

Cílem této konference je shrnutí současné úrovně teorie a praxe ve výše uvedených oblastech studia a vyučování fotografie, ale také zahájení diskuse o fotografii v dnešním světě v širokém okruhu jeho výzkumníků. Pro organizátory konference je důležité vytvořit jednotné informační pole pro budoucí výzkum.

Konference v Moskvě probíhá ve spolupráci s redakční radou Routledge Companion to Photography and Visual Culture a V. Mezinárodní konferencí "Po post-fotografii" v Petrohradě.

Program konference bude doplněn na webové stránky.

 

Místo konání:

Moskva, ul. Prečistenka 21

Datum:

Od: 27.5.2019
Do: 29.5.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala