Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.2.2018 - 25.3.2018

Výstava Charta 77 v moskevském Memoriálu

Při příležitosti loňského výročí podpisu Prohlášení Charty připravilo České centrum v Moskvě ve spolupráci s centrem Mezinárodní Memoriál pro moskevské publikum expozici Charta 77. Výstava je připomínkou této neformální občanské iniciativy kritizující nedodržování lidských a občanských práv v tehdejším Československu.

Sérií fotografických portrétů chceme ocenit postoj disidentů a signatářů Charty 77 v období normalizace v 70. a 80. letech 20. století, a připomenout jejich aktivity v boji  za lidská práva. Přestože mnozí ze signatářů dnes stále aktivně zasahují do věcí veřejných a nezřídka je vnímáme jako symboly boje za svobodu a demokracii, v našem fotografickém cyklu představujeme i osobnosti takřka neznámé, které však v aktivitách disentu a boji s komunistickým režimem sehráli úlohu stejně významnou.

Současnou situaci naší země necharakterizuje jen postkomunistické procitnutí a probíhající dlouhé období transformace, ale také nástup globalizační éry. Ta s sebou přináší nejen ekonomický růst, ale také uniformitu životního stylu a převratné změny v žebříčku lidských hodnot.

Význam CHARTY 77 proto neshledáváme pouze v její historické roli při obnovení demokracie v Československu, ale zejména v důrazu, který její signatáři kladli na etické hodnoty lidského jednání a občanskou statečnost, hodnoty, které dnes ve svém okolí tak často postrádáme.

Charta 77 sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí, vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech. Mezi autory, organizátory a prvními signatáři byli Jan Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek, kteří také později hráli vedoucí roli během Sametové revoluce r. 1989.

 

V rámci doprovodného programu proběhne několik doprovodných akcí:

  9.2 v 18:00 Slavnostní zahájení výstavy za účasti zástupce kurátora a signatáře Charty 77, publicisty a bývalého diplomata Petra Pospíchala. Vernisáž zahájí Chargé d'affaires Zastupitelského úřadu ČR v Ruské federaci Petr Kroužek a další čestní hosté (historici, pamětníci). V rámci vernisáže proběhne také komentovaná prohlídka výstavy, kterou uskuteční Petr Pospíchal.

10. 2.  v 17:00  Komentované prohlídky v českém a ruském jazyce, které uskuteční Petr Pospíchal.

6.3   Přednáška s diskuzí s historikem Michalem Macháčkem, autorem monografie o Gustavu Husákovi (Vyšehrad 2017) a s dalšími hosty. Přednáška bude uskutečněna na témaZápasy dvou prezidentů : Gustáv Husák vs. Václav Havel v reakci na celospolečenskou situaci v Československu v polovině 70. let“, v nichž promluví o normalizační každodennosti a ideovém střetu na pozadí osobností posledních dvou prezidentů Československa Gustáva Husáka a Václava Havla.       

 

Další informace o výstavě bude upřesněna. 

 

 

Místo konání:

Moskva, ul. Karetnyj Rjad 5/10

Datum:

Od: 9.2.2018
Do: 25.3.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala