Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.8.2017 - 1.10.2017

Výstava Luddité v galerii Beljajevo

Moskevská Galerie Beljajevo představí v rámci programu 7. Moskevského mezinárodního bienále současného umění výstavu Luddité, jíž se zúčastni i laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov.

Jako Luddité jsou v běžném významu označováni lidé, kteří nejsou připraveni nebo nejsou schopni se smířit s novými technologickými procesy a vytvářejí proti nim rezistenci.

Realismus je vzpourou proti umění stojícímu na místě a vědomému eskapismu, a proto se nechce zaměřovat na vnější stránku moderního umění.

Společná výstava umělců z Prahy a Ufy se věnuje otázce, zda zřeknutí se globálního jazyka současného umění je možné považovat za určitý způsob umělcovy vzpoury?

Galerie Beljajevo byla založena v roce 1988 a jíž od svého vzniku byla považována za centrum sovětského umění nonkonformismu: proběhly zde první výstavy Ernsta Neizvestného, Oskara Rabina, Eduarda Štejnberga, Jevgenija Krapivnického. Galerie je také významná díky své poloze: v roce 1974 v tehdy budované čtvrti Beljajevo proběhla legendární První prohlídka obrazů na plenéru, též známa jako Buldozerová výstava. Od roku 2014 je galerie Beljajevo součástí projektu zaměřeného na spojení moskevských výstavních sálů, který se specializuje na implementaci kultury umění do městské periferií.

V rámci výstavy bude představen projekt umělkyně Alisy Olevové, který upozorňuje na vedlejší stránky širokého procesu optimalizací pracovních a vzniku přebytečných pracovních sil. Předmětem jejího díla jsou bývalí zaměstnanci galerie Beljajevo, kteří v rámci úsporných opatření přišli o zaměstnání, a jejich výpovědi se stanou součástí expozice výstavy. 

Účastníci výstavy Vasil Artamonov, Dominik Forman, Alexey Klyuykov a Lenka Lenka Štěpánková jsou umělci hlásící se ke směru tzv. radikálního realismu. Ten se vyznačuje snahou o dialektické rozvinutí modernismu a překonání postmodernismu. Vědomě tak odmítá krátkodobé projektového uvažování, které je na poli současného umění povětšinou naplňováno multimediálními instalacemi, postmoderním cynickým humorem nebo ilustracemi společenskovědních teorií, které jsou zrovna trendy. Východisko z takové situace spatřují radikální realisté v návratu k médiu (nejen klasickému) jakožto autonomnímu nositeli formy. V případě čtveřice uvedených českých autorů jde o médium malby, jemuž se dlouhodobě věnují. Ve svých snahách navazují na tvorbu sovětských malířů, jakými byli např. Nikolaj Andronov, Viktor Popkov, Andrej Vasněcov (na tzv. „surový styl“), inspirační zdroje však nacházejí i v západoevropské avantgardě (Picasso, Braque). Radikální realismus byl definován Manifestem radikálního realismu, který byl představen při příležitosti Prvního sjezdu Svazu sovětských umělců v Praze v září 2016 (bliže viz. )

 

Účastníci:

Vasil Artamonov (Praha, Česká republika)

Alexej Klyuykov (Praha, Česká republika)

Dominik Forman (Praha, Česká republika)

Lenka Štěpánková (Praha, Česká republika)

Timofey Dorofeev (Ufa, Rusko)

Olga Cimbolenko (Ufa, Rusko)

Alisa Oleva (Moskva, Rusko / Londýn, Velká Británie)

Kurátorka: Maria Saryčeva

Manifest Radikalního realismu 

Facebook 

FOTO: Kamaryt Michal
Místo konání:

Galerie Beljaevo, Moskva, ul. Profsojuznaja 100

Datum:

Od: 31.8.2017
Do: 1.10.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala