Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Setkání s bohemistů z RGGU a MGU na Velvyslanectví ČR v RF

4. 10. 2015: V rámci tradiční podpory ruských vysokoškolských zařízení se zaměřením na český jazyk a literaturu ze strany Českého centra a Zastupitelského úřadu ČR v RF proběhlo ve dnech 23. a 24. 9., vždy od 13 hodin v areálu Zastupitelského úřadu v Moskvě setkání s studenty a učiteli českého jazyka z Moskevské státní univerzity a Ruské státní humanitní univerzity. Během neformálního setkání byli přítomní seznámeni s možnostmi studijních pobytů a nabídkami aktivit Zastupitelského úřadu a Českého centra. Celé setkání proběhlo v českém jazyce až na výjimky začínajících studentů. Zástupci české strany se nejvíce zajímali o motivaci ke studiu češtiny a představ studentů o jejich aplikovatelnosti.