Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Zemřel Václav Havel

V neděli 18. prosince zemřel ve věku 75 let Václav Havel – dramatik, disident, politik, poslední československý a první český prezident.

Václav Havel věnoval podstatnou část svého života obraně lidských práv a boji s komunistickým režimem. Za své přesvědčení byl několikrát vězněn, ve vězení strávil celkem pět let. Po rozpadu sovětského bloku v roce 1989 se stal nejprve československým a později českým prezidentem. Díky své odvaze, principiálním životním postojům i schopnosti srozumitelným způsobem formulovat názory na závažné politické i společenské otázky se stal morální autoritou nejen doma, ale i ve světě. Až do konce svého života využíval své přirozené autority a podporoval každou snahu o zlepšení situace v oblasti lidských práv. Jeho pravidelná kritická vyjádření k politické situaci v Rusku byla místní občanskou opozicí vnímána jako gesta podpory a solidarity. Pro mnohé obyvatele Ruska byl Václav Havel symbolem boje za svobodu a dodržování lidských práv. České centrum děkuje všem, kdo nám v souvislosti s jeho úmrtím projevují svou soustrast.  

 

Z posledního interview, které Václav Havel poskytl novinám Novaya gazeta:

„Největší hrozbou pro dnešní Rusko by byla netečnost a apatie lidí. Lidé se naopak musí neustále dožadovat uznání a dodržování svých práv a svobod.“

Kniha kondolencí bude otevřená na Velvyslanectví České republiky v Moskvě (ulice Juliusa Fučika 12/14)

  • v pondělí, 19.12.2011, od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
  • v úterý, 20.12.2011, od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
  • ve středu, 21.12.2011, od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
  • ve čtvrtek, 22.12.2011, od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00