Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Bohemian Inspirations: současní umělci v oblasti skla z České republiky a Ruska

V rámci výstavy Bohemian Inspirations: současní umělci v oblasti skla z České republiky a Ruska, která proběhne od 4. do 24. června, budou představeny artefakty a průmyslové výrobky českých designérů a sklářů – Jaroslava Bejbla, Jakuba Berdycha, Jiřího Pelce, studia BOA a dalších.

 

Historie značky Preciosa

Značka Preciosa byla poprvé v Čechách zaregistrována  v roce 1915.
Slovo "Preciosa" je odvozeno z ženského rodu latinského přídavného jména preciosus, které znamená vzácný, výjimečný nebo vznešený.

Po druhé světové válce došlo ke spojení několika menších továren a provozů v Jablonci nad Nisou a jeho okolí. 
Za oficiální datum vzniku firmy Preciosa je pokládán 10. duben 1948.

Preciosa se díky své univerzálnosti, široké výzkumné základně i větším technickým možnostem stala v průběhu let klíčovým dodavatelem světového bižuterního průmyslu, tehdy ovšem ještě prostřednictvím státních podniků zahraničního obchodu.

Začátkem 90. let  20.století se po "sametové revoluci" dosud státní podnik dostal zpět do soukromých rukou a byl zahájen vlastní zahraniční obchod zacílený na vybudování celosvětové distribuční sítě. Portfolio výroby se postupně doplnilo o další obory  s jasným plánem:  Stát se celosvětovou kvalitativní špičkou v oboru  zpracování křišťálového skla a dlouhodobě prosperujícím podnikem.

Silná  firma celosvětové působnosti se zastoupením na  všech významných trzích zachovává pečlivě vše, co dostala do vínku od svých předchůdců: tradici, fortel, kvalitu, spolehlivost a novátorství. Svou budoucnost ale staví na efektivním využití nejmodernějších technologií a vědeckých poznatků ve všech oborech. Nezapomíná ani na svou odpovědnost vůči společnosti.