Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Lidice 2015

Pozvání dětí k účasti ve 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015

Milé děti, vážení pedagogové,

přijměte naše pozvání k účasti ve 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015, která byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z nejv ětších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě, neboť do ní v posledních le tech přichází přes 25 000 prací z více než 60 zemí celého světa.

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat.

Těšíme se na Vaše práce.

Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice¨

 

 

 

 

PRÁCE ZASÍLEJTE NA ADRESU:

43. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2015

Památník Lidice, Lidická galerie

Tokajická 152

273 54 Lidice

UZÁVĚRKA 43. ROČNÍKU: 28. února 2015

Poštovní razítko na zásilce nesmí být pozdějšího data

než 28. 2. 2015.