Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Cena kritiky za mladou malbu 2014

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA a Fond Ceny kritiky vyzývají mladé umělce do 30 let k soutěži 7. Ceny kritiky za mladou malbu 2014. Kandidáty se mohou stát umělci bez ohledu na státní příslušnost, pokud mají dlouhodobý pobyt na území České republiky

Oceněním je výstava finalistů v únoru-březnu 2014 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, dále samostatná výstava laureáta ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.

Zadání: Malba a její přesahy - připouští se prezentace malba-objekt či malba v instalaci, možno doplnit elektronickou prezentací. Hodnocení se zakládá na tvorbě umělců za poslední dva roky.

Porota: Jiří Machalický, Michal Nesázal, Alena Pomajzlová, Petr Vaňous, za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro a Karel Babíček

Podmínky účasti:

  1. Přihláška se podává prostřednictvím tištěného portfolia, obsahujícího CV a fotografie tvorby posledních dvou let. Uzávěrka na zaslání nebo osobní předání do Galerie kritiků (p. Aleš Rataj – Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je 16. 12. 2013. Kromě samostatných přihlášek proběhnou souběžně nominace do soutěže od předních odborníků.
  2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky, a jejichž věková hranice nepřekročí limit 30 let do konce roku 2013.
  3. Podrobné pokyny budou vydány po uzávěrce příjmu přihlášek. Dotazy lze průběžně adresovat na p. Aleše Rataje, galeriekritiku@volny.cz nebo na tel. 606601224.

 Další informace sledujte na www.galeriekritiku.cz.