Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Ruský institut scénického umění slaví 240 let

V letošním roce oslavuje ruský státní institut scénického umění 240 let. Rok 2019 v ruském státním institutu scénického umění probíhá pod hlavičkou oslav 240. výročí. V první polovině roku již proběhla část akcí věnovaných tomuto výročí: festivalové soutěže Zpívající maska A. N. Petrova a Herecké umění jazykem plastiky I. E. Kocha, 20. laboratoř loutkového divadla Dramaturgie – nová jména a další akce.

Akcí institutu se zúčastní PhDr. Vlasta Smoláková, CSc., která se narodila v roce 1952 v Plzni. Vystudovala obor divadelní věda a historie výtvarného umění na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Specializuje se na ruské divadlo. Svou doktorskou dizertaci věnovala divadlu Na Taganke a kandidátskou dizertaci věnovala režisérovi N. Ochlopkovi. Přeložila řadu divadelních her (Bulgakov, Vampilov, Gogol, Forin, Gorký, Griškovec, Okudžava, Razumovská, atd.).  Vyučovala na katedře divadelních věd na filozofické fakultě Karlovy univerzity.

V říjnu, listopadu a prosinci proběhne v divadelní škole mnoho významných akcí.

Podrobnosti naleznete zde.