Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Volby 2018

Dovolujeme si Vám připomenout, že první kolo prezidentských voleb proběhne 12. a 13. ledna 2018. Obdobně jako při volbách do Poslanecké sněmovny bude možné hlasovat v sále Českého centra v Moskvě (v prostorách Velvyslanectví České republiky v Moskvě, vchod ze strany konzulátu).

Podmínky hlasování jsou velmi podobné. Volba prezidenta je však na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny dvoukolová. Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat 26. a 27. ledna 2018. 

Při volbě prezidenta bude moci v Moskvě hlasovat buď volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů (zápis do seznamu byl již ukončen), nebo volič, kterému příslušný obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště v ČR pro dané kolo volby vydal voličský průkaz
  

Podrobnější informace o volbách naleznete na webových stránkách ZÚ ČR v Moskvě (zde) nebo v přiloženém dokumentu níže.